eksperymentalna

Encyklopedia PWN

stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
elektroniczna muzyka, nazwa zaniechana muzyka elektronowa,
muz. muzyka, której materiałem są dźwięki wytwarzane i przekształcane przez urządzenia elektroniczne i utrwalane na taśmie magnetycznej.
Elizondo
[elisọndo]
Salvador, ur. 19 XII 1932, m. Meksyk, zm. 29 III 2006, tamże,
pisarz meksykański;
etologia
[gr. ḗthos ‘zwyczaj’, ‘obyczaj’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka biologiczna o zachowaniu się organizmów zwierzęcych i niektórych zachowaniach człowieka.
Fechner Gustav Theodor Wymowa, ur. 19 IV 1801, Żarki Wielkie (niem. Gross Särchen), Zielonogórskie, zm. 18 XI 1887, Lipsk,
niem. fizyk, filozof i psycholog
Flukowski Stefan, ur. 18 VIII 1902, Warszawa, zm. 8 V 1972, Świnoujście,
pisarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia