eksperymentalna

Encyklopedia PWN

Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia i Telewizji,
placówka zał. 1957 przez J. Patkowskiego, służąca do realizowania utworów muzyki elektronicznej, ilustracji dźwiękowych do słuchowisk radiowych i telewizyjnych, do filmów i przedstawień teatr.;
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Claparède
[klaparẹd]
Édouard Wymowa, ur. 23 III 1873, Genewa, zm. 29 IX 1940, tamże,
szwajcarski psycholog i pedagog;
Zagoričnik Franci, ur. 16 XI 1933, Duga Resa (Chorwacja), zm. 14 VI 1997, Golnik,
poeta słoweński;
Achleitner
[˜laitnər]
Friedrich, ur. 23 V 1930, Schalchen (Górna Austria), zm. 27 III 2019, Wiedeń,
austr. poeta, prozaik i publicysta,
Binet
[binẹ]
Alfred Wymowa, ur. 11 VII 1857, Nicea, zm. 18 X 1911, Paryż,
fr. psycholog i pedagog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia