ekonomiczny

Encyklopedia PWN

termin używany na określenie twórczości ekonomistów z 1. połowy XIX w., krytykujących kapitalizm i postulujących zahamowanie jego rozwoju;
organ Prezydium Rady Ministrów II RP, powołany 1 VIII 1919 w celu koordynacji polityki gospodarczej państwa;
organ pomocniczy Rady Ministrów działający 1945–50 i 1957–69, pełniący funkcje opiniodawczo-doradcze;
geogr. historycznie ukształtowany przez działalność gosp. i kulturową człowieka wycinek powierzchni Ziemi, charakteryzujący się większą skalą wewn. powiązań gosp. niż powiązań zewn., lub występowaniem danej działalności gosp. w innej formie i intensywności niż na obszarach otaczających.
zysk ekonomiczny, zysk nadzwyczajny,
kwota, jaka pozostaje po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów, łącznie z kosztem alternatywnym i kosztem ryzyka.
teoria ekonomiczna opisująca problemy oddziaływania państwa na prywatne makroekonomiczne podmioty gospodarcze, → regulacja.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia