koszt alternatywny
 
Encyklopedia PWN
koszt alternatywny, koszt utraconych możliwości,
ekon. koszt występujący wówczas, gdy istnieją ograniczone (rzadkie) zasoby, które mogą być wykorzystywane do produkcji przynajmniej 2 różnych dóbr.
Np. dany zasób ziemi ornej może być wykorzystany do produkcji bawełny i pszenicy; jeżeli początkowo całą ziemię wykorzystuje się pod uprawę bawełny, a chce się produkować również pszenicę, to należy zrezygnować z pewnej ilości bawełny, by móc zasiać zboże; koszt alternatywny jednostki miary pszenicy to właśnie ta ilość bawełny, z której należy zrezygnować by wytworzyć jednostkę miary pszenicy; koszt alternatywny pszenicy może rosnąć w miarę jak będzie zmniejszany areał bawełny a zwiększany areał pszenicy, tzn. dla uzyskania kolejnych jednostek miary pszenicy trzeba będzie zrezygnować z coraz większej ilości bawełny; zjawisko to wystąpi, gdy pod uprawę pszenicy będzie się przeznaczać ziemię coraz mniej przydatną do tego celu. Koszt alternatywny kapitału — przychód, jaki mógłby być osiągnięty z najlepszej alternatywy inwestycyjnej (z najlepszego ulokowania posiadanych zasobów kapitału); koszt alternatywny kapitału, zgodnie z neoklasyczną teorią przedsiębiorstwa, stanowi składnik kosztów przedsiębiorstwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia