kapitału

Encyklopedia PWN

ekon. okres od momentu wyłożenia kapitału w postaci pieniądza do chwili jego powrotu do właściciela w tej samej formie.
ekon. przekształcenie kapitału z formy pieniężnej w formę produkcyjną, następnie w formę towarową i z tej znów w pieniężną.
ekon. wywóz za granicę kapitału ze źródeł publicznych albo prywatnych w postaci lokat na rynku walutowym, kredytów handlowych lub finansowych oraz inwestycji portfelowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
historyczny, gospodarczy, społeczny i kulturowy proces, który stał się podstawą ukształtowania się kapitalistycznego systemu produkcji.
ekon. proces zwiększania się siły ekonomicznej podmiotów gospodarczych;
ekon. najkorzystniejsza z dostępnych lokata kapitału;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia