ekonomiczny

Encyklopedia PWN

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Spółka Akcyjna (PWE), do 1961 Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1961–95 Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
zał. 1949 w Warszawie;
zespół uregulowanych konstytucją i ustawami uprawnień, z których wynika obowiązek zaspokajania przez państwo określonych potrzeb socjalnych i ekonomicznych obywatela (m.in. prawo do własności, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, ochrony zdrowia).
Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku, ang. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),
międzynarodowa organizacja integracyjna; największe na świecie (pod względem obszaru, ludności, PKB, wartości handlu zagranicznego) regionalne ugrupowanie ekonomiczne, obejmujące znaczną część gospodarki światowej;
subdyscyplina antropologii kulturowej i antropologii społecznej zajmująca się badaniem tradycyjnych i współcz. systemów ekon. społeczności plemiennych i chłopskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia