ekonomiczny

Encyklopedia PWN

geogr. podział przestrzeni geogr., zgodnie z metodami regionalizacji, typologii i klasyfikacji przestrzennych.
wszelka płatność, otrzymywana za wykorzystanie zasobu lub czynnika produkcji, która przekracza jego koszt alternatywny.
płatność za wykorzystanie zasobu, który ma zerowy koszt alternatywny.
różnica między ceną zasobu a jego kosztem alternatywnym, gdy ten koszt nie jest równy zeru.
Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego, Czarnomorska Współpraca Gospodarcza, ang. Black Sea Economic Co-operation (BSEC),
regionalna organizacja międzynarodowa;
obszar mor. sięgający 200 mil w głąb morza od linii podstawowej morza terytorialnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia