ekonomiczny

Encyklopedia PWN

Centralny Amerykański Bank Integracji Ekonomicznej, Central American Bank of Economic Integration (CABEI),
międzynarodowy bank, założony 1960, z siedzibą w Tegucigalpa (Honduras);
gałąź cybernetyki badająca zasady zachowania się systemów makroekon. (np. gospodarka nar.) i mikroekon. (np. przedsiębiorstwo);
dział geografii powiązany m.in. z planowaniem przestrzennym, ekonomią, socjologią, historią;
Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP), ros. Nowaja ekonomiczeskaja politika,
przejściowe (1921–29) przywrócenie mechanizmów rynkowych w gospodarce sowieckiej;
prawa rządzące produkcją, wymianą i podziałem dóbr materialnych.
kolegialny, społeczny organ Rady Ministrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia