ekonomiczny

Encyklopedia PWN

relacja efektu do nakładu czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.
ogół środków ekonomicznych podjętych przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego (np. przez embargo, sankcje gospodarcze, częściowe lub zupełne zerwanie z nim stosunków handlowych i finansowych).
ekon. obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przez szczególne, odmienne niż na pozostałym terytorium kraju, zasady opodatkowania, opłat celnych, prawa dewizowego, prawa pracy, praw socjalnych, praw związkowych, prawa budowlanego, przepisów regulujących kwestie własności ziemi, ułatwionego transferu zysków i kapitałów.
w Polsce wyższe uczelnie, kształcące ekonomistów w 4–5-letnim cyklu: SGH w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu.
proces badawczy przeprowadzany w ekonomii, pozwalający diagnozować sytuację jednostek gospodarujących (analiza mikroekonomiczna) lub mechanizm funkcjonowania gospodarki narodowej (analiza makroekonomiczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia