dyskretne

Encyklopedia PWN

fotodetektor
[gr.-łac.],
detektor fotoelektryczny,
przyrząd stosowany do wykrywania i/lub pomiaru parametrów promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu opt.), którego zasada działania opiera się na zjawisku fotoelektrycznym zewn. (lampa fotoelektronowa) lub wewn. (f. półprzewodnikowe);
Fouriera szybka transformata, ang. Fast Fourier Transform (FFT),
mat. bardzo efektywny (jak się przypuszcza optymalny) algorytm obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), powszechnie wykorzystywany w wielu zagadnieniach numerycznych, np. do mnożenia macierzy i wielomianów, a także znajdowania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych.
jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
fiz. w teoriach kwantowych liczby charakteryzujące stan stacjonarny układu, np. atomu, jądra atomowego lub cząstki elementarnej;
Łuczak Tomasz, ur. 13 III 1963, Poznań,
matematyk i fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia