dyskretne

Encyklopedia PWN

dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
silnik skokowy, silnik krokowy,
silnik elektr. synchroniczny przetwarzający ciąg impulsów elektr. w mech., skokowe (dyskretne) przesunięcie wału lub biegnika (w s.s. liniowych), proporcjonalne do liczby impulsów, z prędkością proporcjonalną do częst. tych impulsów;
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
stochastyczne procesy
[gr. stochastikós ‘zdolny do domyślenia się czegoś’],
procesy losowe,
mat. pojęcie teorii prawdopodobieństwa dotyczące ewolucji w czasie układów, które zależą od pewnego losowego czynnika (czynników).
zbiór przekształceń obiektów, takich jak pola fiz. czy cząstki, nie zmieniających sytuacji fiz. tych obiektów.
widmo dźwięku, widmo akustyczne,
zbiór składowych dźwięku złożonego, będących sinusoidalnymi funkcjami czasu o określonych amplitudach i częstotliwościach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia