widmo dźwięku
 
Encyklopedia PWN
widmo dźwięku, widmo akustyczne,
zbiór składowych dźwięku złożonego, będących sinusoidalnymi funkcjami czasu o określonych amplitudach i częstotliwościach;
zależność amplitud dźwięków składowych od częstotliwości nosi nazwę widma częstotliwościowego; widmo częstotliwości sygnałów periodycznych jest dyskretne (przyjmuje określone wartości), sygnałów nieperiodycznych — ciągłe; widmo dźwięku otrzymuje się w wyniku analizy widmowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia