dyskretne

Encyklopedia PWN

model numeryczny terenu, ang. Digital Terrain Model, DTM, NMT,
dyskretna (numeryczna) reprezentacja ukształtowania wybranej części powierzchni Ziemi (lub innego ciała niebieskiego);
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
Ozu
[odzu]
Yasujirō, ur. 15 XII 1903, Tokio, zm. 12 XII 1963, tamże,
japoński reżyser filmowy; jeden z gł. twórców współcz. kina Japonii; mistrz dyskretnej i wnikliwej analizy psychologicznej;
paczka falowa, pakiet falowy,
fiz. fala skupiona w ograniczonym obszarze przestrzeni.
fiz. równanie różniczkowe pozwalające wyznaczyć prawdopodobieństwo pn tego, że dany proces Markowa w chwili t znajduje się w stanie n;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia