Pauliego równanie
 
Encyklopedia PWN
Pauliego równanie,
fiz. równanie różniczkowe pozwalające wyznaczyć prawdopodobieństwo pn tego, że dany proces Markowa w chwili t znajduje się w stanie n;
r.P. ma postać dpn/dt = Σm(Wnmpm(t) − Wmnpn(t)), gdzie Wnm jest prawdopodobieństwem przejścia ze stanu m do stanu n, Wmn jest prawdopodobieństwem przejścia ze stanu n do stanu m, sumowanie rozciąga się po wszystkich stanach dostępnych układowi; r.P. jest równaniem „zysku i straty”, opisującym wzrost i spadek prawdopodobieństwa znalezienia się układu w każdym z dostępnych mu stanów — w procesie Markowa prawdopodobieństwo znalezienia się w stanie n rośnie, jeśli układ może przejść z innych stanów do stanu n (pierwszy wyraz po znaku sumy); prawdopodobieństwo to maleje, jeśli układ może ze stanu n uciec do innych stanów (drugi wyraz po znaku sumy). R.P. jest szczególnym przypadkiem równania Chapmana–Kołmogorowa–Smoluchowskiego (Smoluchowskiego równanie); r.P. używa się m.in. wówczas, gdy stany m, n są dyskretnymi stanami kwantowymi dostępnymi układowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia