Smoluchowskiego równanie
 
Encyklopedia PWN
Smoluchowskiego równanie,
fiz. określenie używane wymiennie dla kilku równań związanych z opisem zjawisk fiz. za pomocą procesów stochastycznych;
obecnie najczęściej pod pojęciem r.S. rozumie się równanie opisujące ruchy Browna pojedynczej cząstki umieszczonej w zewn. polu sił.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia