dyskretne

Encyklopedia PWN

Giguère
[żigẹr]
Roland, ur. 4 V 1929, Montreal, zm. 17 VIII 2003, tamże,
kanadyjski poeta, grafik, malarz i wydawca, tworzący w języku francuskim;
mat. twierdzenia określające warunki zbieżności ciągu dystrybuant sum zmiennych losowych do dystrybuanty granicznej i ustalające zakres możliwych dystrybuant granicznych;
HEAO Wymowa, ang. High Energy Astronomy Observatory Wymowa, Obserwatorium Astronomiczne Wysokich Energii,
seria 3 dużych amer. satelitów astr., przeznaczonych do obserwacji emitowanego przez źródła kosm. promieniowania rentgenowskiego (X) oraz γ, a także promieniowania kosmicznego;
Klamka Jerzy, ur. 31 V 1944, Libiąż k. Chrzanowa,
inżynier automatyk;
pierwsi poeci anglojęzyczni mający duże znaczenie dla literatury kanadyjskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia