Konfederacji poeci
 
Encyklopedia PWN
Konfederacji poeci,
pierwsi poeci anglojęzyczni mający duże znaczenie dla literatury kanadyjskiej;
nazwa pochodzi od wyd. 1960 antologii M. Rossa; wspólne dla p.K. były: fascynacja krajobrazem kanadyjskim oraz wpływ twórczości ang. romantyków i A. Tennysona; Ch.G.D. Roberts tworzył mit prowincji nadmor., w zbiorach Orion and Other Poems (1880) i Songs of the Common Day (1893) łączył elegijny nastrój z realist. opisem; A. Lampman (m.in. Among the Millet and Other Poems 1888, Lyrics of Earth 1895, The Poems of Archibald Lampman 1900) opisywał roln., a zarazem dzikie Ontario, nadając wierszom koloryt lokalny; W.B. Carman ukazywał krajobraz kanadyjski nasycony pierwiastkiem mistycznym (m.in. Low Tide on Grand Pré: A Book of Lyrics 1893, Ballads of Lost Haven: A Book of the Sea 1897); D.C. Scott wiersze ze zbiorów New World Lyrics and Ballads (1905), Via Borealis (1906), The Poems of Duncan Campbell Scott (1926) poświęcił Indianom i urodzie Ontario; odrębne miejsce zajmuje poezja I.V. Crawford (1850–87), która, zainspirowana twórczością E. Brontë, uprawiała lirykę pejzażową z dyskretnym podtekstem erotycznym (Malcolm’s Katie and Other Poems 1884, The Collected Poems 1905).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia