dyscyplinarna

Encyklopedia PWN

reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską;
kontrreformacja
[łac. contra ‘przeciw’, reformatio ‘przekształcenie’],
prąd w Kościele katolickim kształtujący XVI–XVII w. reformę życia kościelnego, będący reakcją na reformację.
w Polsce konstytucyjny organ państw., powołany na mocy ustawy z 20 XII 1989 do strzeżenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów;
w dawnym prawie pol.: n. sędziego, wytoczenie przez stronę procesową procesu sędziemu o niesprawiedliwe wyrokowanie;
Patek Stanisław, ur. 1 V 1866, Rusinów k. Kozienic, zm. 22 VIII 1944, Warszawa,
prawnik, dyplomata, adwokat;
postępowanie w sprawach, w których organ administracji publicznej jest powołany do wydania aktu administracyjnego, głównie decyzji administracyjnych, oraz jego przymusowego wykonania; także część prawa administracyjnego regulująca tryb wydawania aktów administracyjnych i ich przymusowego wykonywania oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania i przymusowego wykonywania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia