dyscyplinarna

Encyklopedia PWN

areszt
[niem. < łac.],
tymczasowe pozbawienie wolności (aresztowanie tymczasowe);
kara regulaminowa wymierzana w wojsku za przewinienia dyscyplinarne.
artykuły puszkarskie, artykuły artyleryjskie,
regulamin artylerii XV–XVIII w., obejmujący gł. sprawy organizacyjne i dyscyplinarne;
artykuły wojskowe, ordynacje wojskowe,
zbiór przepisów dyscyplinarnych, porządkowych i taktycznych ogłaszanych w wojsku od XVI do XVIII w., odpowiednik obecnych regulaminów wojskowych;
dezercja
[łac. desertio ‘opuszczenie’],
uchylenie się od służby wojsk., np. ucieczka z wojska;
umyślne, nieprawdziwe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego przed organem powołanym do ścigania takich czynów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia