dyscyplinarna

Encyklopedia PWN

kara za uchybienie obowiązkom służbowym,
odpowiedzialność ponoszona przez mianowanego pracownika państwowego przed organem dyscyplinarnym w razie poważniejszego naruszenia obowiązków służbowych.
organ orzekający w sprawach dyscyplinarnych sędziów.
prawo obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.
adwokatura
[łac. advocatus ‘przyzwany na pomoc’],
palestra,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.
Kalwin Jan, Jean Calvin, Cauvin Wymowa, ur. 10 VII 1509, Noyon (Pikardia), zm. 27 V 1564, Genewa,
francuski reformator religijny i współtwórca Kościoła ewangelicko-reformowanego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia