Krajowa Rada Sądownictwa
 
Encyklopedia PWN
Krajowa Rada Sądownictwa,
w Polsce konstytucyjny organ państw., powołany na mocy ustawy z 20 XII 1989 do strzeżenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów;
w jej skład wchodzą z urzędu — pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Adm., min. sprawiedliwości i osoba wskazana przez Prezydenta RP oraz wybrani kolegialnie 2 sędziowie Sądu Najwyższego, sędzia Nacz. Sądu Adm., 9 sędziów sądów powszechnych, sędzia sądu wojsk., 4 posłów, 2 senatorów; kadencja trwa 4 lata; Rada m.in. rozpatruje zgłoszenia kandydatów na stanowiska sędziów wszystkich sądów i przedstawia prezydentowi wnioski o ich powołanie, rozstrzyga wnioski o przeniesienia służbowe sędziów, określa liczbę członków sądów dyscyplinarnych, wypowiada się w sprawach etyki zaw. sędziów oraz wyraża stanowisko w sprawie propozycji zmian ustroju sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia