dodatnia

Encyklopedia PWN

grupa antybiotyków o szerokim zakresie działania, obejmującym bakterie Gram-dodatnie i niektóre Gram-ujemne;
tigmotropizm
[gr.],
haptotropizm,
fizjol. jeden z tropizmów, reakcja ruchowa niektórych organów roślinnych (np. wąsów czepnych) oraz osiadłych organizmów zwierzęcych (np. ukwiału), powstająca w wyniku jednostronnego kontaktu dotykowego z ciałem stałym;
toksyny bakteryjne, jady bakteryjne,
substancje wytwarzane przez bakterie, działające toksycznie na inne organizmy;
tolerancja
[łac.],
techn. liczba określająca dopuszczalny przedział zmienności pewnej wielkości.
tropizmy
[gr.],
fizjol. rodzaje wzrostowych ruchów roślin wielokomórkowych oraz reakcje niektórych zwierząt (np. stułbi, dżdżownicy, polipów jamochłonów) zachodzące w wyniku kierunkowo działającego bodźca.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia