dodatnia

Encyklopedia PWN

wiązanie występujące w metalach, którego istotę stanowi elektrostatyczne oddziaływanie jonów dodatnich i elektronów walencyjnych, zdolnych do poruszania się w całej objętości metalu, tworzących tzw. gaz elektronowy.
mat. ogólna zasada, wg której, przy pewnych warunkach, jednoczesne działanie czynników losowych prowadzi do nielosowego (deterministycznego) wyniku.
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
zjawisko przechodzenia ciał niebieskich na położoną nad horyzontem półkulę sfery niebieskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia