dodatnia

Encyklopedia PWN

mat. liczba określająca miarę odchylenia krzywej od położenia w płaszczyźnie;
odpowiednio ukształtowany obszar pola magnet. (s.e. magnetyczna) lub pola elektr. (s.e. elektrostatyczna) skupiający przechodzącą przezeń wiązkę obdarzonych ładunkiem cząstek (elektronów, jonów); działa w podobny sposób jak soczewka szklana, skupiająca wiązkę promieni świetlnych.
pojęcie umowne, określające liczbę dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, które można by przypisać atomowi pierwiastka chem. wchodzącego w skład określonego związku, gdyby cząsteczki tego związku miały budowę jonową;
mat. krzywe powstałe przez przecięcie stożka obrotowego (stożek; 1) płaszczyzną nieprzechodzącą przez wierzchołek;
sumo, jap. sumō Wymowa,
dyscyplina sportowa, rodzaj walki zapaśniczej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia