skręcenie krzywej
 
Encyklopedia PWN
skręcenie krzywej, torsja,
mat. liczba określająca miarę odchylenia krzywej od położenia w płaszczyźnie;
skręcenie krzywej oznacza się symbolem 1/T, gdzie Tpromień skręcenia krzywej; jeśli M1M są punktami sąsiednimi krzywej, Δs — długością łuku M1M, a Δφ — ostrym i dodatnim kątem, który tworzą ze sobą płaszczyzny ściśle styczne w punktach MM1, to 1/T =, o ile ta granica istnieje, przy czym znak ustala się umownie; jeśli krzywa jest opisana parametrycznie  (t), gdzie t — zmienny parametr, to skręcenie krzywej wyraża się wzorem , gdzie w liczniku jest iloczyn mieszany wektorów, a w mianowniku — kwadrat modułu iloczynu wektorowego; dla każdej krzywej płaskiej skręcenie krzywej jest tożsamościowo równe zeru (i na odwrót).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia