dodatnia

Encyklopedia PWN

uszeregowanie pierwiastków chem. w kolejności wzrastającej zdolności do przyjmowania przez nie (lub ich kationy) elektronów w reakcjach utleniania-redukcji (redoks).
średnia geometryczna, średnia proporcjonalna,
dla dodatnich liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem ;
dla dodatnich liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem ;
dla 2 dodatnich liczb a1 i a2 — liczba określona wzorem (a2a1)/(lna2 – lna1);
taksje
[gr.],
dawniej taktyzmy,
biol. jedne z najważniejszych elementarnych rodzajów wrodzonego zachowania się swobodnie poruszających się drobnych organizmów, od bakterii i pierwotniaków po kręgowce, a także gamet (jak plemniki) i pływek.
fizjol. jeden z tropizmów, wygięcie wzrostowe organu roślinnego spowodowane różnicą temperatur po obu stronach jego organu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia