dodatnia

Encyklopedia PWN

filoz. jedna z 3 podstawowych, oprócz rozumu i woli, sfer ludzkiej duszy.
mat. ułamki o liczniku 1 i mianowniku całkowitym dodatnim;
Volty napięcie, napięcie kontaktowe,
różnica potencjałów zewnętrznych 2 faz;
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
farm. antybiotyk glikopeptydowy;
Wassermanna odczyn, test Wassermanna,
serologiczna metoda rozpoznawania kiły, oparta na odczynie wiązania dopełniacza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia