stopień utlenienia
 
Encyklopedia PWN
stopień utlenienia,
pojęcie umowne, określające liczbę dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, które można by przypisać atomowi pierwiastka chem. wchodzącego w skład określonego związku, gdyby cząsteczki tego związku miały budowę jonową;
przypisanie ładunku odbywa się wg następujących reguł: s.u. pierwiastka w stanie wolnym wynosi 0, suma s.u. atomów wchodzących w skład cząsteczki obojętnej wynosi 0, a jonu równa się ładunkowi tego jonu, fluor we wszystkich swych połączeniach występuje na s.u. −I, tlen −II (wyjątki stanowią nadtlenki, w których s.u. tlenu wynosi −I, podtlenki, np. KO2 — s.u. tlenu −1/2, jon oksygenylowy O+2, dla którego s.u. tlenu wynosi +1/2, i OF2, gdzie s.u. tlenu wynosi II), wodór przyjmuje s.u. I (wyjątek stanowią wodorki litowców i berylowców, gdzie s.u. wodoru wynosi −I).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia