utlenianie
 
Encyklopedia PWN
utlenianie, oksydacja,
chem. proces polegający na oddaniu elektronu (elektronów) przez jon, atom lub grupę atomów w wyniku czego podwyższa się stopień utlenienia pierwiastka oddającego elektrony;
utlenianie jednej substancji przebiega jednocześnie z redukcją innej (oksydacyjno-redukcyjna reakcja); w szczególnym przypadku utlenianie jest procesem przyłączania tlenu do danej substancji lub odłączania od niej wodoru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia