Trynidad i Tobago. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Trynidad i Tobago. Gospodarka.
Trynidad i Tobago należy do grupy bogatszych państw Ameryki Środkowej; od 1990 strefa wolnocłowa; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 18,3 tys. dolarów USA (2007). Struktura wytwarzania PKB: przemysł 61,9%, usługi 37,5%, rolnictwo 0,6%.
Przemysł. Podstawą gospodarki jest wydobycie oraz przetwórstwo ropy naft., gazu ziemnego i asfaltu; ze złóż w południowej części Trynidadu i podmor. w zat. Paria wydobywa się 8,3 mln t ropy i 29,0 mld m3 gazu ziemnego (2005) — jeden z gł. eksporterów na świecie; z Jez. Asfaltowego w południowo-zachodnim Trynidadzie jest wydobywany asfalt naturalny (16,2 tys. t, 2003). Produkcja energii elektrycznej (elektrownie naft. i gazowe) wynosi 6,1 mld kW·h (2003). Z przemysłu przetwórczego rozwinięty gł. przemysł rafineryjny (3 rafinerie ropy naft. na Trynidadzie), chemiczny, gł. petrochem, ponadto produkcja metanolu, amoniaku, mocznika, poza tym przemysł cukr., cementowy, włók., papierniczy, montaż samochodów osobowych i sprzętu elektrotechnicznego; większość zakładów przem. skupiona w zespole miejskim Port-of-Spain i w San Fernando.
Rolnictwo. Rolnictwo odgrywa drugorzędną rolę w gospodarce; użytki rolne zajmują ok. 26% pow. kraju, lasy ok. 50%; produkcja roln., w części dotowana, ma charakter monokulturowy; największe powierzchnie upraw zajmują trzcina cukrowa (665 tys. t, 2005) i kakaowiec; inne uprawy: ryż, kawowiec, palma kokosowa, owoce cytrusowe i tytoń; niewielka hodowla bydła i trzody chlewnej; eksploatacja lasów (sosna karaibska), rybołówstwo.
Turystyka. Od lat 80. XX w. wzrasta znaczenie turystyki; budowa luksusowych hoteli i kąpielisk mor. na Tobago; 2005 Trynidad i Tobago odwiedziło 443 tys. turystów zagr., najwięcej z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii; wpływy z turystyki 437 mln dol. USA.
Transport i łączność. Gęsta sieć dróg (dł. 8,3 tys. km, w tym 51% utwardzonych, 2003); brak linii kol.; ok. 2,1 tys. km rurociągów (gł. gazociągi); w Port-of-Spain jeden z gł. portów lotn. w regionie M. Karaibskiego; gł. porty mor.: Port-of-Spain, Pointe-à-Pierre, Point Fortin, Point Lisas. Nowoczesna sieć telekomunik.; 324 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 800 tys. telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Trynidad i Tobago ma dodatni bilans handl.; wartośc eksportu 8,5 mld dol. USA, importu 5,0 mld dol. USA (2005); eksport ropy naft. i produktów naft., nawozów azotowych, wyrobów stalowych, cukru, kawy, kakao; import gł. maszyn i urządzeń przem., sprzętu transportowego, żywych zwierząt oraz żywności; największe obroty handl. z USA, Wenezuelą, Brazylią, Jamajką i Japonią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia