Trynidad i Tobago. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Trynidad i Tobago. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1976 Trynidad i Tobago są republiką, z prezydentem, wybieranym na 5 lat przez kolegium elektorów, złożone z członków obu izb parlamentu, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu: 36-osobowa Izba Reprezentantów jest wybierana na 5 lat w wyborach powszechnych, 31-osobowy Senat jest mianowany przez prezydenta. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez parlament i przed nim odpowiedzialny. Od 1987 Tobago ma pełen samorząd lokalny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia