do

Encyklopedia PWN

Mistrz Kart do Gry, niem. Meister der Spielkarten, Spilkartenmeister, żył w XV w.,
miedziorytnik niem.; działał ok. 1430–1450 w Górnej Nadrenii;
Namhe-do, Namhae-do,
wyspa w Korei Południowej, w Cieśn. Koreańskiej;
środek do czyszczenia i konserwacji obuwia skórzanego, a także innych wyrobów ze skóry;
środek do czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych, a także terakotowych, klinkierowych, z tworzyw sztucznych i in.;
Rio Grande do Norte
[rrịju grạ̃ńdżi du nọrtszi] Wymowa,
Estado do Rio Grande do Norte,
stan w północno-wschodniej Brazylii, nad O. Atlantyckim;
Senhor do Bonfim
[seniọr du bąfịm],
m. w północno-wschodniej Brazylii, w stanie Bahia, na północny zachód od m. Salvador.
dyscyplina sport. obejmująca skoki z trampoliny (wys. 1 lub 3 m) oraz z wieży (wys. 10 m), wykonywane z miejsca lub z rozbiegu;
w Polsce od 1990 wybory przeprowadzane do organów stanowiących gmin;
w teologii chrześc. zejście Jezusa po zbawczej śmierci do otchłani (szeol) w celu uwolnienia dusz ludzi sprawiedliwych, którzy go poprzedzili
Agencja do Walki z Narkotykami, ang. Drug Enforcement Administration Wymowa (DEA),
amerykańska agencja federalna, utworzona 1973;
religiozn. wg tybetańskiej koncepcji reinkarnacji trwający 49 dni stan, w którym przebywa dusza zmarłego od momentu śmierci do momentu ponownego wcielenia lub wyzwolenia z wędrówki wcieleń;
Cachimbo, Serra do
[sẹrra du kaszịmbu],
pasmo stołowych gór ostańcowych w północnej części Wyż. Brazylijskiej, w środkowej Brazylii;
Cachoeira do Sul
[kaszuẹjra du suł],
m. w południowej Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul, nad rz. Jacuí, na zachód od Pôrto Alegre.
Caxias do Sul
[kaszịjasz du suł],
m. w południowej Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul, na północ od Pôrto Alegre.
Centenário, Gruta do
[g. du sentenạrju],
jaskinia w Brazylii, na Wyż. Brazylijskiej, w pasmie Serra do Caraça, na południowy wschód od Belo Horizonte;
Dzin-do, Chin-do,
wyspa w Korei Południowej, na M. Żółtym, u południowo-zachodniego krańca Płw. Koreańskiego;
Freitas do Amaral
[frẹjtasz du amarạl]
Diogo, ur. 21 VII 1941, Póvoa de Varzim,
portugalski polityk i prawnik;
wcielenie do Królestwa Polskiego ziem pruskich i Pomorza Gdańskiego;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

do-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne, wyrażający osiągnięcie celu lub doprowadzenie jakiejś czynności do końca, np. doczytać, dodzwonić się, wykonanie jakiejś czynności uzupełniającej, np. dobudować, dokupić, osiągnięcie jakiegoś punktu w czasie lub przestrzeni, np. dopłynąć, dożyć, dostosowanie czegoś do czegoś innego, np. dobrać, dorobić»
2. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka do z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. docelowy, domięśniowo, dożywocie»
bar-do «w tybetańskiej koncepcji reinkarnacji: stan, w którym przebywa dusza zmarłego do momentu wyzwolenia lub wejścia w nowe ciało»
chłopiec do butów «przyrząd do ściągania z nóg butów z cholewami»
deska do prasowania «rodzaj deski obciągniętej warstwą gąbki i materiałem używanej do prasowania»
do I
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. filiżanka do kawy»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Oddał buty do naprawy.»
3. «przyimek komunikujący kierunek ruchu, np. Skoczył do wody.»
4. «przyimek określający czas zakończenia zdarzenia, np. Spał do południa.»
5. «przyimek wyznaczający górną lub dolną granicę czegoś, np. Inflacja spadła do dziesięciu procent.»
6. «przyimek komunikujący o rezultacie procesu lub charakteryzujący stopień nasilenia tego procesu, np. Blacha rozpaliła się do czerwoności.»
7. «przyimek wprowadzający składnik zdania rządzony przez czasownik, przymiotnik, rzeczownik lub określający je, np. Przywiązał się do dziadka. Był podobny do siostry.»
8. «przyimek wprowadzający samodzielne wypowiedzenia nieoznajmujące, m.in. przekleństwa, formuły grzecznościowe, odezwy, np. Do diabła! Do zobaczenia! Do broni!»
9. «przyimek między liczebnikami oznaczający potęgowanie, np. Dwa do piątej.»
do II muz. «sylabowa nazwa dźwięku c»
do cna «całkowicie, doszczętnie»
do czysta «zupełnie, całkowicie»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
do końca «w maksymalnym zakresie lub zasięgu»
do kupy pot. «w jedną całość, razem, wspólnie»
do naga «nie zostawiając żadnego ubrania na sobie lub na kimś»
do niedawna «jeszcze w niedalekiej przeszłości»
do niepoznania «całkowicie»
do nieskończoności «bardzo długo, bez końca»
do ostatka
1. «do końca, do ostatniej chwili»
2. «całkowicie, zupełnie»
do pełna «po brzegi»
do późna «długo wieczorem lub w nocy»
do przesady «przesadnie»
do przodu «dalej, lepiej w relacji do jakiegoś miejsca, stanu»
do sucha «do stanu zupełnej suchości»
do syta «tyle, ile się chce»
do szczętu «całkiem, zupełnie»
do upadłego «do wyczerpania wszystkich sił, wszelkich środków»
do widzenia «forma pożegnania»
do woli «tyle, ile się pragnie»
do żywa daw.; zob. do żywego.
do żywego «dotkliwie, głęboko, bardzo mocno»
dziadek do orzechów «przyrząd do łupania orzechów»
eter do narkozy «oczyszczony eter dietylowy, używany dawniej do narkozy»
kieliszek do jaj «naczynie podobne do kieliszka, w które wkłada się ugotowane w skorupce jajko»
lakier do włosów «kosmetyk w sprayu służący do utrwalania fryzury»
łyżka do butów «przyrząd ułatwiający wkładanie butów»
okulary do bliży «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u dalekowidzów»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
olejek do opalania «oliwa z dodatkiem odpowiednio dobranych substancji, zabezpieczająca skórę przed silnym działaniem słońca»
podnieść liczbę do kwadratu «pomnożyć daną liczbę przez nią samą»
podnieść liczbę do potęgi «pomnożyć liczbę przez siebie określoną ilość razy»
podnieść liczbę do sześcianu «pomnożyć daną liczbę dwukrotnie przez nią samą»
poduszeczka do igieł, szpilek «woreczek wypchany watą, włosiem itp., w który się wpina igły, szpilki»
ręce do góry «komenda wzywająca do poddania się»
strzelanie do rzutków «konkurencja w strzelaniu sportowym polegająca na trafianiu śrutem krążków wyrzucanych w powietrze»
taekwondo, taekwon-do [wym. tekondo] «dyscyplina sportowa powstała z połączenia starej koreańskiej sztuki walki i karate»
utleniacz do włosów «środek rozjaśniający włosy»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia