do

Encyklopedia PWN

Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań Komunikowania Masowego, fr. Association Internationale des Études et Recherches sur l’Information Wymowa (AIERI Wymowa),
stow. prasoznawcze, zał. 1957 w Paryżu
Miracema do Tocantins
[mirasẹma du tokańtszịńsz],
m. w środkowej Brazylii, w stanie Tocantins, na l. brzegu rz. Tocantins.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego, ang. United Nations Industrial Development Organization Wymowa(UNIDO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, z siedzibą w Wiedniu;
ang. Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pacific, organizacja gosp. utworzona 1950
1940–44 polit. przedstawicielstwo rządu pol. na uchodźstwie na Węgrzech;
Praia do Forte
[prạja du fọrczi],
miejscowość w północno-wschodniej Brazylii, w stanie Bahia, nad O. Atlantyckim, na północny wschód od m. Salvador;
w Polsce konstytucyjne prawo obywatela, realizowane przez urzeczywistnienie 8-godzinnego dnia pracy (średnio 42 godz. tygodniowo), corocznych płatnych urlopów oraz dni wolnych.
Príncipe, Ilha do
[ịlia du prịnsipə],
wyspa wchodząca w skład państwa Wyspy Św. Tomasza i Książęca, → Książęca, Wyspa.
dodatek spulchniający ciasto, → pulchnik.
czynności podjęte przez sprawcę, poprzedzające usiłowanie popełnienia przestępstwa;
São Caetano do Sul
[u kajtạnu du sụł],
m. w południowo-wschodniej Brazylii (stan São Paulo), w regionie metropolitalnym São Paulo;
São José do Rio Prêto
[u żozẹ du rịju prẹtu],
m. w południowej-wschodniej Brazylii, w stanie São Paulo, na północny zachód od São Paulo, nad rz. Prêto.
Serra do Navio
[sẹrra du nawịju],
miejscowość w północnej Brazylii (stan Amapá), nad rz. Amapari (dopływ Araguari);
czasopismo poświęcone historii sztuki pol.,
pierwsza na ziemiach pol. wyższa szkoła techn., otwarta 1826 w Warszawie;
organ administracji państw, utw. 1991 na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

do-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne, wyrażający osiągnięcie celu lub doprowadzenie jakiejś czynności do końca, np. doczytać, dodzwonić się, wykonanie jakiejś czynności uzupełniającej, np. dobudować, dokupić, osiągnięcie jakiegoś punktu w czasie lub przestrzeni, np. dopłynąć, dożyć, dostosowanie czegoś do czegoś innego, np. dobrać, dorobić»
2. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka do z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. docelowy, domięśniowo, dożywocie»
bar-do «w tybetańskiej koncepcji reinkarnacji: stan, w którym przebywa dusza zmarłego do momentu wyzwolenia lub wejścia w nowe ciało»
chłopiec do butów «przyrząd do ściągania z nóg butów z cholewami»
deska do prasowania «rodzaj deski obciągniętej warstwą gąbki i materiałem używanej do prasowania»
do I
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. filiżanka do kawy»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Oddał buty do naprawy.»
3. «przyimek komunikujący kierunek ruchu, np. Skoczył do wody.»
4. «przyimek określający czas zakończenia zdarzenia, np. Spał do południa.»
5. «przyimek wyznaczający górną lub dolną granicę czegoś, np. Inflacja spadła do dziesięciu procent.»
6. «przyimek komunikujący o rezultacie procesu lub charakteryzujący stopień nasilenia tego procesu, np. Blacha rozpaliła się do czerwoności.»
7. «przyimek wprowadzający składnik zdania rządzony przez czasownik, przymiotnik, rzeczownik lub określający je, np. Przywiązał się do dziadka. Był podobny do siostry.»
8. «przyimek wprowadzający samodzielne wypowiedzenia nieoznajmujące, m.in. przekleństwa, formuły grzecznościowe, odezwy, np. Do diabła! Do zobaczenia! Do broni!»
9. «przyimek między liczebnikami oznaczający potęgowanie, np. Dwa do piątej.»
do II muz. «sylabowa nazwa dźwięku c»
do cna «całkowicie, doszczętnie»
do czysta «zupełnie, całkowicie»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
do końca «w maksymalnym zakresie lub zasięgu»
do kupy pot. «w jedną całość, razem, wspólnie»
do naga «nie zostawiając żadnego ubrania na sobie lub na kimś»
do niedawna «jeszcze w niedalekiej przeszłości»
do niepoznania «całkowicie»
do nieskończoności «bardzo długo, bez końca»
do ostatka
1. «do końca, do ostatniej chwili»
2. «całkowicie, zupełnie»
do pełna «po brzegi»
do późna «długo wieczorem lub w nocy»
do przesady «przesadnie»
do przodu «dalej, lepiej w relacji do jakiegoś miejsca, stanu»
do sucha «do stanu zupełnej suchości»
do syta «tyle, ile się chce»
do szczętu «całkiem, zupełnie»
do upadłego «do wyczerpania wszystkich sił, wszelkich środków»
do widzenia «forma pożegnania»
do woli «tyle, ile się pragnie»
do żywa daw.; zob. do żywego.
do żywego «dotkliwie, głęboko, bardzo mocno»
dziadek do orzechów «przyrząd do łupania orzechów»
eter do narkozy «oczyszczony eter dietylowy, używany dawniej do narkozy»
kieliszek do jaj «naczynie podobne do kieliszka, w które wkłada się ugotowane w skorupce jajko»
lakier do włosów «kosmetyk w sprayu służący do utrwalania fryzury»
łyżka do butów «przyrząd ułatwiający wkładanie butów»
okulary do bliży «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u dalekowidzów»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
olejek do opalania «oliwa z dodatkiem odpowiednio dobranych substancji, zabezpieczająca skórę przed silnym działaniem słońca»
podnieść liczbę do kwadratu «pomnożyć daną liczbę przez nią samą»
podnieść liczbę do potęgi «pomnożyć liczbę przez siebie określoną ilość razy»
podnieść liczbę do sześcianu «pomnożyć daną liczbę dwukrotnie przez nią samą»
poduszeczka do igieł, szpilek «woreczek wypchany watą, włosiem itp., w który się wpina igły, szpilki»
ręce do góry «komenda wzywająca do poddania się»
strzelanie do rzutków «konkurencja w strzelaniu sportowym polegająca na trafianiu śrutem krążków wyrzucanych w powietrze»
taekwondo, taekwon-do [wym. tekondo] «dyscyplina sportowa powstała z połączenia starej koreańskiej sztuki walki i karate»
utleniacz do włosów «środek rozjaśniający włosy»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia