do

Encyklopedia PWN

farm. jałowe roztwory, zawiesiny lub emulsje (typu O/W; emulsja) jednej lub kilku substancji leczn., przeznaczone do stosowania pozajelitowego.
pomadka do ust, potocznie szminka, kredka,
kosmetyk do malowania lub ochrony ust, zwykle w postaci sztyftu.
konstytucyjne prawo obywatela w Polsce do korzystania z wartości środowiska naturalnego z równoczesnym nałożeniem na niego (i państwo) obowiązkiem jego ochrony.
prawo przysługujące człowiekowi, gwarantowane w Deklaracji praw człowieka 1948, rozszerzone w art. 6 paktu praw obywatelskich i politycznych (Pakty Praw Człowieka z 1966), uznające, że człowiek ma przyrodzone prawo do życia, którego nikt nie może go samowolnie pozbawić;
Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska, ang. United Nations Environmental Programme (UNEP),
organ pomocniczy ONZ;
Santa Cruz do Sul
[sạnta krusz du suł],
m. w południowej Brazylii (Rio Grande do Sul), na zachód od miasta Pôrto Alegre;
Santana do Livramento
[s. du liwramẹntu],
dawniej Livramento,
m. w południowej Brazylii (stan Rio Grande do Sul), przy granicy z Urugwajem;
São Bernardo do Campo
[u bernạrdu du kạ̃mpu],
m. w południowo-wschodniej Brazylii, w stanie São Paulo, w regionie metropolitalnym São Paulo.
Sapucaia do Sul
[sapukạja du sụł],
m. w południowej Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul, w regionie metropolitalnym Pôrto Alegre.
Viana do Castelo
[wiạna du kasztẹlu],
m. w północnej Portugalii (region Północ), przy ujściu rzeki Lima do O. Atlantyckiego;
obszar państwa pol. włączony do Niemiec 1939–45;
Angra do Heroísmo
[ạ̃ŋgra du iruịżmu],
m. w Portugalii, na wyspie Terceira, w archipelagu Azory, nad O. Atlantyckim.
Barra do Corda
[bạrra du kọrda],
m. w północno-wschodniej Brazylii (stan Maranhão), na zachód od m. Teresina;
Barra do Garças
[bạrra du gạrsasz],
m. w południowo-zachodniej Brazylii (stan Mato Grosso), przy granicy ze stanem Goiás, nad rz. Araguaia.
Biuro do spraw Indian, ang. Bureau of Indian Affairs,
urząd federalny w USA,
Cruzeiro do Sul
[kruzẹjru du suł],
m. w zach. Brazylii.
substancje, niebędące naturalnymi składnikami żywności, dodawane podczas wytwarzania gotowego wyrobu, np. cukier, żelatyna, witaminy, konserwanty.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

do-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne, wyrażający osiągnięcie celu lub doprowadzenie jakiejś czynności do końca, np. doczytać, dodzwonić się, wykonanie jakiejś czynności uzupełniającej, np. dobudować, dokupić, osiągnięcie jakiegoś punktu w czasie lub przestrzeni, np. dopłynąć, dożyć, dostosowanie czegoś do czegoś innego, np. dobrać, dorobić»
2. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka do z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. docelowy, domięśniowo, dożywocie»
bar-do «w tybetańskiej koncepcji reinkarnacji: stan, w którym przebywa dusza zmarłego do momentu wyzwolenia lub wejścia w nowe ciało»
chłopiec do butów «przyrząd do ściągania z nóg butów z cholewami»
deska do prasowania «rodzaj deski obciągniętej warstwą gąbki i materiałem używanej do prasowania»
do I
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. filiżanka do kawy»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Oddał buty do naprawy.»
3. «przyimek komunikujący kierunek ruchu, np. Skoczył do wody.»
4. «przyimek określający czas zakończenia zdarzenia, np. Spał do południa.»
5. «przyimek wyznaczający górną lub dolną granicę czegoś, np. Inflacja spadła do dziesięciu procent.»
6. «przyimek komunikujący o rezultacie procesu lub charakteryzujący stopień nasilenia tego procesu, np. Blacha rozpaliła się do czerwoności.»
7. «przyimek wprowadzający składnik zdania rządzony przez czasownik, przymiotnik, rzeczownik lub określający je, np. Przywiązał się do dziadka. Był podobny do siostry.»
8. «przyimek wprowadzający samodzielne wypowiedzenia nieoznajmujące, m.in. przekleństwa, formuły grzecznościowe, odezwy, np. Do diabła! Do zobaczenia! Do broni!»
9. «przyimek między liczebnikami oznaczający potęgowanie, np. Dwa do piątej.»
do II muz. «sylabowa nazwa dźwięku c»
do cna «całkowicie, doszczętnie»
do czysta «zupełnie, całkowicie»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
do końca «w maksymalnym zakresie lub zasięgu»
do kupy pot. «w jedną całość, razem, wspólnie»
do naga «nie zostawiając żadnego ubrania na sobie lub na kimś»
do niedawna «jeszcze w niedalekiej przeszłości»
do niepoznania «całkowicie»
do nieskończoności «bardzo długo, bez końca»
do ostatka
1. «do końca, do ostatniej chwili»
2. «całkowicie, zupełnie»
do pełna «po brzegi»
do późna «długo wieczorem lub w nocy»
do przesady «przesadnie»
do przodu «dalej, lepiej w relacji do jakiegoś miejsca, stanu»
do sucha «do stanu zupełnej suchości»
do syta «tyle, ile się chce»
do szczętu «całkiem, zupełnie»
do upadłego «do wyczerpania wszystkich sił, wszelkich środków»
do widzenia «forma pożegnania»
do woli «tyle, ile się pragnie»
do żywa daw.; zob. do żywego.
do żywego «dotkliwie, głęboko, bardzo mocno»
dziadek do orzechów «przyrząd do łupania orzechów»
eter do narkozy «oczyszczony eter dietylowy, używany dawniej do narkozy»
kieliszek do jaj «naczynie podobne do kieliszka, w które wkłada się ugotowane w skorupce jajko»
lakier do włosów «kosmetyk w sprayu służący do utrwalania fryzury»
łyżka do butów «przyrząd ułatwiający wkładanie butów»
okulary do bliży «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u dalekowidzów»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
olejek do opalania «oliwa z dodatkiem odpowiednio dobranych substancji, zabezpieczająca skórę przed silnym działaniem słońca»
podnieść liczbę do kwadratu «pomnożyć daną liczbę przez nią samą»
podnieść liczbę do potęgi «pomnożyć liczbę przez siebie określoną ilość razy»
podnieść liczbę do sześcianu «pomnożyć daną liczbę dwukrotnie przez nią samą»
poduszeczka do igieł, szpilek «woreczek wypchany watą, włosiem itp., w który się wpina igły, szpilki»
ręce do góry «komenda wzywająca do poddania się»
strzelanie do rzutków «konkurencja w strzelaniu sportowym polegająca na trafianiu śrutem krążków wyrzucanych w powietrze»
taekwondo, taekwon-do [wym. tekondo] «dyscyplina sportowa powstała z połączenia starej koreańskiej sztuki walki i karate»
utleniacz do włosów «środek rozjaśniający włosy»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia