do

Encyklopedia PWN

Rio Grande do Sul
[rrịju grạ̃ńdżi du suł] Wymowa,
Estado do Rio Grande do Sul,
stan w Brazylii, najbardziej wysunięty na południe, między O. Atlantyckim na wschodzie a rz. Urugwaj na zachodzie;
Biuro do spraw Wyzwoleńców, ang. Freedmen’s Bureau,
agencja federalna USA, powołana 1865 przez Kongres w celu świadczenia pomocy i opieki wyzwolonym Murzynom w wyniku wojny secesyjnej 1861–65 oraz ułatwienia im adaptacji do życia w nowych warunkach;
Komisja Gospodarcza ONZ do spraw Ameryki Łacińskiej, hiszp. Comisión Económica para America Latina (CEPAL),
wyspecjalizowana agenda ONZ zajmująca się rozwojem gospodarczym krajów Ameryki Łacińskiej;
gł. organ sądownictwa w Królestwie Pol., powstały 1833, początkowo o charakterze tymczasowym, od 1834 stały organ pod nazwą Komisja Śledcza przy Głównodowodzącym Armii Czynnej i Namiestniku Królestwa Pol., z siedzibą w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej;
urządzenie do mech. drukowania tekstu w wyniku dociśnięcia (przez taśmę barwiącą) do papieru (wkręconego na wałek) czcionki (lub głowicy czcionkowej) uruchamianej za pomocą jednego z klawiszy klawiatury.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations Wymowa(FAO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ,
środek do oczyszczania zębów i dziąseł;
konstytucyjne prawo obywatela w Polsce do pomocy ze strony państwa w uzyskaniu zatrudnienia, a także do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę, inwalidztwo lub osiągnięcie wieku emerytalnego.
czasopismo nauk., wyd. od 1954 w Warszawie;
Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy, ang. United Nations Relief and Rehabilitation Administration Wymowa (UNRRA Wymowa),
1943–47 organizacja międzynar. Narodów Zjednoczonych;
Caparaó, Serra do
[sẹrra du kaparaọ],
Serra do Chaparaó,
pasmo gór krawędziowych we wschodniej części Wyż. Brazylijskiej, w południowo-wschodniej Brazylii;
Dzedzu-do, Cheju-do,
największa wyspa koreańska, w Korei Południowej, na M. Wschodniochińskim, oddzielona cieśn. Dzedzu od Płw. Koreańskiego;
Espinhaço, Serra do
[sẹrra du eszpiniạsu],
pasmo górskie we wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej (Płaskowyż Atlantycki), w Brazylii, w stanie Minas Gerais;
środki stosowane do barwienia włosów;
Foz do Iguaçu
[foz du iguasụ],
m. w południowej Brazylii, w stanie Parana, u ujścia rz. Iguaçu do Parany, przy granicy z Paragwajem i Argentyną, na zachód od Kurytyby.
if we can't do as we would, we must do as we can
[ıf ui ka:nt du əz ui uud ui mast du əz ui kän; ang.],
jeśli nie możemy czynić tak, jak byśmy chcieli, musimy czynić tak, jak możemy.
Kodze-do, Kŏje-do,
wyspa południowokoreań., u południowych wybrzeży Płw. Koreańskiego w Cieśn. Koreańskiej;
Komisariat do spraw Polskich, Komisariat Polski,
organizacja działająca w sowieckiej Rosji 1917–19 przy Komisariacie Lud. do spraw Narodowościowych;
komisja powołana 1917 przez ros. Rząd Tymczasowy do likwidacji urzędów ros. w Królestwie Polskim;
Międzynarodowy Urząd Nansenowski do spraw Uchodźców, ang. Nansen International Office for Refugees,
agenda Ligi Narodów

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

do-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne, wyrażający osiągnięcie celu lub doprowadzenie jakiejś czynności do końca, np. doczytać, dodzwonić się, wykonanie jakiejś czynności uzupełniającej, np. dobudować, dokupić, osiągnięcie jakiegoś punktu w czasie lub przestrzeni, np. dopłynąć, dożyć, dostosowanie czegoś do czegoś innego, np. dobrać, dorobić»
2. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka do z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. docelowy, domięśniowo, dożywocie»
bar-do «w tybetańskiej koncepcji reinkarnacji: stan, w którym przebywa dusza zmarłego do momentu wyzwolenia lub wejścia w nowe ciało»
chłopiec do butów «przyrząd do ściągania z nóg butów z cholewami»
deska do prasowania «rodzaj deski obciągniętej warstwą gąbki i materiałem używanej do prasowania»
do I
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. filiżanka do kawy»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Oddał buty do naprawy.»
3. «przyimek komunikujący kierunek ruchu, np. Skoczył do wody.»
4. «przyimek określający czas zakończenia zdarzenia, np. Spał do południa.»
5. «przyimek wyznaczający górną lub dolną granicę czegoś, np. Inflacja spadła do dziesięciu procent.»
6. «przyimek komunikujący o rezultacie procesu lub charakteryzujący stopień nasilenia tego procesu, np. Blacha rozpaliła się do czerwoności.»
7. «przyimek wprowadzający składnik zdania rządzony przez czasownik, przymiotnik, rzeczownik lub określający je, np. Przywiązał się do dziadka. Był podobny do siostry.»
8. «przyimek wprowadzający samodzielne wypowiedzenia nieoznajmujące, m.in. przekleństwa, formuły grzecznościowe, odezwy, np. Do diabła! Do zobaczenia! Do broni!»
9. «przyimek między liczebnikami oznaczający potęgowanie, np. Dwa do piątej.»
do II muz. «sylabowa nazwa dźwięku c»
do cna «całkowicie, doszczętnie»
do czysta «zupełnie, całkowicie»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
do końca «w maksymalnym zakresie lub zasięgu»
do kupy pot. «w jedną całość, razem, wspólnie»
do naga «nie zostawiając żadnego ubrania na sobie lub na kimś»
do niedawna «jeszcze w niedalekiej przeszłości»
do niepoznania «całkowicie»
do nieskończoności «bardzo długo, bez końca»
do ostatka
1. «do końca, do ostatniej chwili»
2. «całkowicie, zupełnie»
do pełna «po brzegi»
do późna «długo wieczorem lub w nocy»
do przesady «przesadnie»
do przodu «dalej, lepiej w relacji do jakiegoś miejsca, stanu»
do sucha «do stanu zupełnej suchości»
do syta «tyle, ile się chce»
do szczętu «całkiem, zupełnie»
do upadłego «do wyczerpania wszystkich sił, wszelkich środków»
do widzenia «forma pożegnania»
do woli «tyle, ile się pragnie»
do żywa daw.; zob. do żywego.
do żywego «dotkliwie, głęboko, bardzo mocno»
dziadek do orzechów «przyrząd do łupania orzechów»
eter do narkozy «oczyszczony eter dietylowy, używany dawniej do narkozy»
kieliszek do jaj «naczynie podobne do kieliszka, w które wkłada się ugotowane w skorupce jajko»
lakier do włosów «kosmetyk w sprayu służący do utrwalania fryzury»
łyżka do butów «przyrząd ułatwiający wkładanie butów»
okulary do bliży «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u dalekowidzów»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
olejek do opalania «oliwa z dodatkiem odpowiednio dobranych substancji, zabezpieczająca skórę przed silnym działaniem słońca»
podnieść liczbę do kwadratu «pomnożyć daną liczbę przez nią samą»
podnieść liczbę do potęgi «pomnożyć liczbę przez siebie określoną ilość razy»
podnieść liczbę do sześcianu «pomnożyć daną liczbę dwukrotnie przez nią samą»
poduszeczka do igieł, szpilek «woreczek wypchany watą, włosiem itp., w który się wpina igły, szpilki»
ręce do góry «komenda wzywająca do poddania się»
strzelanie do rzutków «konkurencja w strzelaniu sportowym polegająca na trafianiu śrutem krążków wyrzucanych w powietrze»
taekwondo, taekwon-do [wym. tekondo] «dyscyplina sportowa powstała z połączenia starej koreańskiej sztuki walki i karate»
utleniacz do włosów «środek rozjaśniający włosy»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia