do

Encyklopedia PWN

tradycyjna pol. pieśń rewolucyjna, związana z ruchem robotniczym i lud.
produkt początkowo otrzymywany z soku mlecznego drzewa sączyńca, gum i śluzów drzewnych, z dodatkiem cukru i substancji smakowych;
czeski miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1953–69 w Brnie;
Instytut Badawczy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Społecznego, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD),
placówka badawcza ONZ, założona 1963, z siedzibą w Genewie;
druk, za pomocą którego wyborca wskazuje kandydata lub listę, na którą oddaje głos w wyborach.
w Polsce instytucja będąca forum współdziałania przedstawicieli rządu, pracodawców oraz związków zawodowych skupionych w NSZZ „Solidarność” i OPZZ,
centralny organ administracji państw. utw. 1987, przekształcony 1991 w Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.
1985–90 nacz. organ państw. w Polsce ds. przygotowywania założeń polityki nauk.-techn. rządu.
Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Handlowej Wschód–Zachód, ang. Coordinating Committee for East–West Trade Policy (COCOM),
komitet państw NATO i Japonii, działający 1950–94;
Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju, ang. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
organ pomocniczy ONZ, zajmujący się rozwojem ekon., handlem i międzynar. inwestycjami; utworzona 1964, z siedzibą w Genewie, w celu ułatwiania handlu (m.in. tworzenia zasad polityki handlu międzynar.) i przyspieszania rozwoju gosp. państw, zwłaszcza rozwijających się, z uwzględnieniem różnic w ich systemach społ. i gospodarczych;
ekon. wyrażona w procentach wszelka część zmiany dochodu, którą gospodarstwa domowe przeznaczają na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych.
ekon. wyrażona w procentach wszelka zmiana dochodu, którą gospodarstwa domowe przeznaczają na zwiększenie oszczędności
roztwór pigmentów z dodatkiem specjalnych polimerów tworzących twardą warstwę na powierzchni płytki paznokcia;
Lins do Rêgo
[linsz du rrẹgu]
José, ur. 3 VI 1901, Pilar (stan Paraíba), zm. 12 IX 1957, Rio de Janeiro,
pisarz brazylijski;
miejscowość w południowo-wschodniej części Gwinei Bissau, w regionie Gabú, w pobliżu granicy z Gwineą.
masyw górski w Portugalii.
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji, ang. International Organization for Migration (IOM), fr. Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
organizacja międzynarodowa, założona 1951;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

do-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne, wyrażający osiągnięcie celu lub doprowadzenie jakiejś czynności do końca, np. doczytać, dodzwonić się, wykonanie jakiejś czynności uzupełniającej, np. dobudować, dokupić, osiągnięcie jakiegoś punktu w czasie lub przestrzeni, np. dopłynąć, dożyć, dostosowanie czegoś do czegoś innego, np. dobrać, dorobić»
2. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka do z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. docelowy, domięśniowo, dożywocie»
bar-do «w tybetańskiej koncepcji reinkarnacji: stan, w którym przebywa dusza zmarłego do momentu wyzwolenia lub wejścia w nowe ciało»
chłopiec do butów «przyrząd do ściągania z nóg butów z cholewami»
deska do prasowania «rodzaj deski obciągniętej warstwą gąbki i materiałem używanej do prasowania»
do I
1. «przyimek komunikujący o przeznaczeniu obiektu, np. filiżanka do kawy»
2. «przyimek komunikujący cel czynności, np. Oddał buty do naprawy.»
3. «przyimek komunikujący kierunek ruchu, np. Skoczył do wody.»
4. «przyimek określający czas zakończenia zdarzenia, np. Spał do południa.»
5. «przyimek wyznaczający górną lub dolną granicę czegoś, np. Inflacja spadła do dziesięciu procent.»
6. «przyimek komunikujący o rezultacie procesu lub charakteryzujący stopień nasilenia tego procesu, np. Blacha rozpaliła się do czerwoności.»
7. «przyimek wprowadzający składnik zdania rządzony przez czasownik, przymiotnik, rzeczownik lub określający je, np. Przywiązał się do dziadka. Był podobny do siostry.»
8. «przyimek wprowadzający samodzielne wypowiedzenia nieoznajmujące, m.in. przekleństwa, formuły grzecznościowe, odezwy, np. Do diabła! Do zobaczenia! Do broni!»
9. «przyimek między liczebnikami oznaczający potęgowanie, np. Dwa do piątej.»
do II muz. «sylabowa nazwa dźwięku c»
do cna «całkowicie, doszczętnie»
do czysta «zupełnie, całkowicie»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
do końca «w maksymalnym zakresie lub zasięgu»
do kupy pot. «w jedną całość, razem, wspólnie»
do naga «nie zostawiając żadnego ubrania na sobie lub na kimś»
do niedawna «jeszcze w niedalekiej przeszłości»
do niepoznania «całkowicie»
do nieskończoności «bardzo długo, bez końca»
do ostatka
1. «do końca, do ostatniej chwili»
2. «całkowicie, zupełnie»
do pełna «po brzegi»
do późna «długo wieczorem lub w nocy»
do przesady «przesadnie»
do przodu «dalej, lepiej w relacji do jakiegoś miejsca, stanu»
do sucha «do stanu zupełnej suchości»
do syta «tyle, ile się chce»
do szczętu «całkiem, zupełnie»
do upadłego «do wyczerpania wszystkich sił, wszelkich środków»
do widzenia «forma pożegnania»
do woli «tyle, ile się pragnie»
do żywa daw.; zob. do żywego.
do żywego «dotkliwie, głęboko, bardzo mocno»
dziadek do orzechów «przyrząd do łupania orzechów»
eter do narkozy «oczyszczony eter dietylowy, używany dawniej do narkozy»
kieliszek do jaj «naczynie podobne do kieliszka, w które wkłada się ugotowane w skorupce jajko»
lakier do włosów «kosmetyk w sprayu służący do utrwalania fryzury»
łyżka do butów «przyrząd ułatwiający wkładanie butów»
okulary do bliży «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u dalekowidzów»
okulary do dali «okulary przeznaczone do korygowania wad wzroku u krótkowidzów»
olejek do opalania «oliwa z dodatkiem odpowiednio dobranych substancji, zabezpieczająca skórę przed silnym działaniem słońca»
podnieść liczbę do kwadratu «pomnożyć daną liczbę przez nią samą»
podnieść liczbę do potęgi «pomnożyć liczbę przez siebie określoną ilość razy»
podnieść liczbę do sześcianu «pomnożyć daną liczbę dwukrotnie przez nią samą»
poduszeczka do igieł, szpilek «woreczek wypchany watą, włosiem itp., w który się wpina igły, szpilki»
ręce do góry «komenda wzywająca do poddania się»
strzelanie do rzutków «konkurencja w strzelaniu sportowym polegająca na trafianiu śrutem krążków wyrzucanych w powietrze»
taekwondo, taekwon-do [wym. tekondo] «dyscyplina sportowa powstała z połączenia starej koreańskiej sztuki walki i karate»
utleniacz do włosów «środek rozjaśniający włosy»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia