zdolność do czynności prawnych
 
Encyklopedia PWN
zdolność do czynności prawnych,
zdolność określonej osoby do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu za pomocą czynności prawnych;
wg prawa polskiego: pełną zdolność do czynności prawnych ma pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba fizyczna; ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat albo osoba częściowo ubezwłasnowolniona (osoby te nie mogą bez zgody przedstawiciela ustawowego dokonywać czynności prawnych rozporządzających i zobowiązujących z pewnymi wyjątkami, np. mogą zawierać umowy w drobnych sprawach życia codziennego); pozbawiona zdolności do czynności prawnych jest osoba, która nie ukończyła 13 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona; osoba prawna ma w granicach swej zdolności prawnej zawsze pełną zdolność do czynności prawnych, którą realizuje przez uprawnione do tego organy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia