oświadczenie woli
 
Encyklopedia PWN
oświadczenie woli,
prawo uzewnętrzniony przejaw woli, wyrażający zamiar wywołania określonego skutku prawnego (ustanowienia, zmiany, zniesienia stosunku prawnego);
niezbędny element każdej czynności prawnej; wg prawa polskiego do złożenia oświadczenia woli nie jest wymagana szczególna forma; bezwzględnie nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która: nie ma zdolności do czynności prawnych, znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, albo złożyła oświadczenie woli jedynie dla stworzenia pozoru (bez zamiaru wywołania skutków prawnych); względnie nieważne jest oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu, groźby bezprawnej, wyzysku lub zniekształcone przez osobę trzecią; oświadczenie takie ma moc prawną, póki osoba składająca je nie uchyli się od skutków prawnych tego oświadczenia woli
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia