ubezwłasnowolnienie
 
Encyklopedia PWN
ubezwłasnowolnienie,
pozbawienie osoby fiz. zdolności do czynności prawnych (u. całkowite) lub ograniczenie tej zdolności (u. częściowe) i poddanie danej osoby pieczy prawnej przedstawiciela ustawowego;
w Polsce o ubezwłasnowolnieniu orzeka sąd okręgowy; ubezwłasnowolnienie całkowite orzeka się względem osób, które ukończyły 13 lat, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych przyczyn nie mogą kierować swym postępowaniem; jeśli taka osoba nie podlega władzy rodzicielskiej, sąd ustanawia opiekę; ubezwłasnowolnienie częściowe następuje z tych samych przyczyn w wypadku, gdy stan danej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego; ubezwłasnowolnienie częściowe dotyczy tylko osób pełnoletnich; ubezwłasnowolniony częściowo podlega kurateli; ubezwłasnowolnienie orzeka się na czas nieograniczony; z chwilą ustania przyczyn powodujących ubezwłasnowolnienie sąd może ubezwłasnowolnienie uchylić.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia