zdolność prawna
 
Encyklopedia PWN
zdolność prawna,
zdolność do tego, aby być podmiotem stosunków cywilnoprawnych;
wg prawa polskiego zdolność prawna osoby fizycznej rozpoczyna się (w zasadzie) z jej urodzeniem, a kończy z jej śmiercią i nie ma na nią wpływu płeć, rasa, narodowość, wyznanie itp.; zdolność prawna do nabycia niektórych praw i obowiązków jest niekiedy uzależniona od dodatkowych przesłanek (np. wiek, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych); zdolność prawna osoby prawnej trwa od chwili jej powstania do likwidacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia