uznanie za zmarłego
 
Encyklopedia PWN
uznanie za zmarłego,
prawo orzeczenie sądu stwarzające domniemanie, że zaginiona osoba zmarła w dniu określonym w tym orzeczeniu;
w prawie pol. uznanie za zmarłego może nastąpić po upływie 10 lat od zaginięcia; możliwe są jednak krótsze terminy, jeśli prawdopodobieństwo śmierci jest większe (np. zaginięcie w czasie wojny); z uznania za zmarłego wynikają skutki prawne takie same, jak w wypadku śmierci rzeczywistej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia