delecja

Encyklopedia PWN

delecja
[łac.],
genet. rodzaj mutacji w zapisie genetycznym komórki;
mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
duże zmiany materiału genetycznego, pociągające za sobą zmiany w liczbie lub wyglądzie chromosomów, wykrywalne w badaniach cytogenetycznych (cytogenetyka);
cri du chat zespół
[z. kri dü szạ; fr.],
zespół miauczenia kota,
med. zespół częściowej delecji krótkiego ramienia chromosomu 5 (aberracja chromosomów).
genet. naturalne zjawisko polegające na połączeniu części 2 genów w drodze niewzajemnego crossing-over albo delecji oraz technika badawcza polegająca na celowym połączeniu fragmentów 2 genów przy użyciu metod inżynierii genetycznej;
med. wady budowy wywołane przez pierwotne zaburzenia rozwoju (morfogenezy) w okresie zarodkowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia