delecja

Encyklopedia PWN

mutageny
[łac.-gr.],
czynniki mutageniczne, czynniki mutagenne,
genet. wszelkie czynniki fiz., chem. i biol. wywołujące zmiany w informacji genetycznej (mutacja, mutageneza);
ramka odczytu, faza odczytu,
genet. odcinek DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) zawierający sekwencję trójek nukleotydowych (kodonów) kodujących aminokwasy, które budują cząsteczkę białka;
supresory
[łac.],
genet. geny, które mogą znosić fenotypowy efekt mutacji w innych genach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia