darniowy

Encyklopedia PWN

osadowa skała żelazista tworząca się w środowisku jeziornym (darniowa ruda).
substancja pochodzenia nieorganicznego lub organicznego, powstała w wyniku procesów zachodzących w skorupie ziemskiej, tworząca złoże;
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
średniow. plemię bałtyjskie, z grupy litew. (Bałtowie);
lepnica, Silene,
rodzaj z rodziny goździkowatych;
szt. ogrod. jedna z podstawowych form ogrodu średniow., zwłaszcza w XIII–XIV w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia