darniowy

Encyklopedia PWN

przemiany substancji organicznych zachodzące w powierzchniowej warstwie gleby, prowadzące do powstania poziomów próchnicznych;
forma powierzchni ziemi pochodzenia mrozowego — pagórek o średnicy do 2 m i wysokości do 50 cm, zbudowany z gliny i okryty darnią;
darniowa ruda, ruda łąkowa,
skała osadowa składająca się gł. z limonitu z domieszkami substancji ilasto-mułkowej, szczątków roślinnych, niekiedy syderytu, wiwianitu i in.;
dymarka, piec dymarski,
pierwotny piec hutniczy służący do otrzymywania żelaza z rudy kopalnej lub darniowej, z zastosowaniem węgla drzewnego jako środka redukującego.
m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na południowo-wschodnim skraju Wzgórz Opoczyńskich.
osadowa skała żelazista tworząca się w środowisku bagiennym, → darniowa ruda.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia