darniowy

Encyklopedia PWN

archeol. centrum produkcji żelaza na zachodnim Mazowszu w okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich, wiązane z kulturą przeworską;
murawka, Tetramorium,
rodzaj owadów z rodziny mrówkowatych;
m. powiatowe w województwie lubuskim, na pograniczu Pradoliny Głogowskiej i Wzgórz Dalkowskich, na l. brzegu Odry.
usuwanie związków siarki z gazów przem., np. z gazu koksowniczego, z gazów rafineryjnych
pow. ziemski w północno-wschodniej części woj. opolskiego;
miasto w województwie opolskim, w powiecie opolskim, na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, w otoczeniu Borów Stobrawskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia