mazowiecki ośrodek metalurgiczny
 
Encyklopedia PWN
mazowiecki ośrodek metalurgiczny,
archeol. centrum produkcji żelaza na zachodnim Mazowszu w okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich, wiązane z kulturą przeworską;
nasilenie produkcji I–poł. II w. n.e.; surowiec z miejscowych rud darniowych; pozostałości pieców (piecowiska), magazynów surowca, palenisk kowalskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia