automatyczne

Encyklopedia PWN

karabin samopowtarzalny wyposażony w przełącznik rodzaju ognia (ogień pojedynczy lub ciągły);
techn. samoczynne zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji o stanie obiektów (przedmiotów, procesów) w celu wykrywania sytuacji wymagających odpowiedniej reakcji układu sterowania automatycznego;
urządzenie sprzężone z aparatem telefonicznym, przeznaczone do automatycznego odzewu na połączenie z abonentem wywołującym (odtwarza uprzednio nagrany komunikat słowny) i do zapisu informacji przekazywanej przez tego abonenta w trakcie połączenia;
sternik automatyczny, samoster, autopilot,
żegl. urządzenie do samoczynnej kontroli i utrzymywania statku wodnego na zaplanowanej drodze lub zadanym kursie (kącie drogi; kurs statku).
broń, w której praca gazów prochowych służy nie tylko do nadania prędkości pociskowi, ale też do przygotowania następnego wystrzału i ewentualnie oddania go.
urządzenie do zadawania sypkich pasz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia