automatyczne

Encyklopedia PWN

automatyczny manipulator współdziałający z magazynem narzędzi i obrabiarką, służący do przenoszenia narzędzi między magazynem i zespołem narzędziowym obrabiarki (wrzecionem);
żyroskop, giroskop,
szybko obracająca się bryła sztywna (bąk symetryczny, bąk).
żyroskop optyczny, giroskop optyczny,
fiz. urządzenie opt. reagujące na kątowe zmiany położenia, wykorzystujące zjawisko zmiany częst. poruszającej się fali świetlnej (Dopplera zjawisko);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia