automatyczne

Encyklopedia PWN

ekon. środki wmontowane w system gospodarczy, niezależne od bieżącej polityki państwa, stabilizujące rozmiary globalnego popytu i łagodzące amplitudę wahań aktywności gospodarczej w cyklu koniunkturalnym.
proces zachodzący w systemach komputerowych lub — rzadziej — w specjalnie zaprojektowanych układach automatycznych
w dydaktyce komputerowo wspomagane uczenie, w którym uczeń odpowiada na pytania testowe z określonej dziedziny zadawane przez komputer, a komputer ocenia poprawność odpowiedzi i stosownie do tego dobiera kolejne pytania lub instrukcje naprowadzające ucznia na prawidłową odpowiedź;
sterowanie za pomocą urządzeń sterujących (bez udziału człowieka);
lotn. urządzenie sterujące automatycznie statkiem latającym na podstawie poleceń wydanych przez pilota;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia